Overige informatie

Vervanging

Indien de advocaat onverhoopt ziek wordt of onverwacht uw zaak niet meer kan behandelen, zorgt zij terstond dat uw zaak wordt overgedragen aan een collega van een ander kantoor met dezelfde expertise, die uw zaak dan verder kan afhandelen onder dezelfde voorwaarden zoals met u afgesproken.

Beroepsaansprakelijkheid

Mw. mr. Akhiat is, zoals voor alle advocaten verplicht, verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voortvloeiende uit het uitoefenen van haar praktijk bij Haag & Duin.

Derdengelden

Haag & Duin Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden. Dit is alleen verplicht voor advocatenkantoren die regelmatig te maken krijgen met derdengelden, bijvoorbeeld bedragen ten behoeve van schadevergoeding die een tijdje op een ‘neutrale’ rekening moeten kunnen worden geparkeerd zo lang een procedure nog loopt. Dit komt bij Haag & Duin niet voor: wij treden niet op als tussenpersoon waar het om geldbedragen gaat. Deze worden door de betalingsplichtige altijd rechtstreeks uitgekeerd aan de rechthebbende.